Hur gör jag för att stänga av samtliga pushnotiser från nyhetsappen?

Android: Öppna appen och gå till Profil i nedre högra hörnet. Klicka på Inställningar och stäng av pushnotiser
genom att klicka ur rutan vid Push.

iPhone: Öppna nyhetsappen. Klicka på Profil i nedre menyn, klicka på Inställningar för att öppna funktionen
för inställningar i din mobil. Klicka på Notiser Banderoller, Ljud, där kan du välja att stänga av pushnotiser från nyhetsappen.